„Vino spokoja, manastirske tišine i blagosti monaha koji ga neguju.“ Moderna vinarija u okviru hercegovačkog manastira Tvrdoš, u obliku u kakvom je vidimo danas, rezultat je napora monaha da viševekovnu tradiciju proizvodnje vina u ovom manastiru sačuvaju od zaborava. Radeći dugo sa vrancem i autohtonom sortom žilavka, i etablirajući se sa Tvrdoškim crnim vinom, u poslednje vreme podižu i velike zasade internacionalnih sorti, čime pokazuju da su spremni i da prate savremene tržišne trendove.

Metoh

Podrumi Manastira Tvrdoš

10.00 KM

Detaljnije >>

Tvrdoš

Podrumi Manastira Tvrdoš

14.00 KM

Detaljnije >>