VinoSalis 2018


Festival „VinoSalis“ je idejno i konceptualno zamišljen da ostvari jedinstveni spoj promocije i kontakta, ljudi koji se bave i „žive“ vino. Ovo će ujedno biti i jedinstvena prilika za promociju mladih vina (Berba 2017) pred nastupajuću sezona, a predstavićemo i dio sajamske opreme za vinske festivale EASY COOLER koja je standardni dio opreme svih vodećih svjetskih festivala.

U samom imenu festivala VINOSALIS protkano je i historijsko ime Tuzle (Salis, Salines) po čemu je ovaj grad i regija vijekovima poznata. Logo Festivala su kristali soli u vinskoj čaši, tako da će u danima Festivala Tuzla postati Grad vina i soli